CHƯƠNG 4: OXI - KHÔNG KHÍ

Bình chọn:
4.5 trên 108 phiếu
Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 45 phút (1 tiết) - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Hóa học 8

Đáp án và lời giải chi tiết đề thi kiểm tra 15 phút - Đề số 6 - Chương 4 - Hóa học 8

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 1 trang 84 SGK Hóa học 8. Dùng từ hoặc cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 2 trang 84 SGK Hóa học 8. Nêu các thí dụ chứng minh rằng oxi là đơn chất...

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 3 trang 84 SGK Hóa học 8. Butan có công thức C4H10 khi cháy tạo ra ...

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 4 trang 84 SGK Hóa học 8. Đốt cháy 12,4g photpho trong bình chứa 17g khí oxi...

Xem lời giải

Bài 5 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 5 trang 84 SGK Hóa học 8. Đốt cháy hoàn toàn 24 kg than đá có chứa 0,5% tạp chất của lưu huỳnh và ...

Xem lời giải

Bài 6 – Trang 84 – SGK Hóa Học 8

Giải bài 6 trang 84 SGK Hóa học 8. Giải thích tại sao : a.Khi nhốt một con dế mèn (hoặc một con châu chấu) vào một cái lọ nhỏ...

Xem lời giải

Bài 1 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 1 trang 87 SGK Hóa học 8. Dùng cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau :

Xem lời giải

Bài 2 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 2 trang 87 SGK Hóa học 8. Lập phương trình phản ứng hóa học biểu diễn phản ứng hóa...

Xem lời giải

Bài 3 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 3 trang 87 SGK Hóa học 8. Tính thể tích oxi cần thiết để đốt cháy hoàn toàn...

Xem lời giải

Bài 4 – Trang 87 – SGK Hóa học 8

Giải bài 4 trang 87 SGK Hóa học 8. Hãy dự đoán hiện tượng xảy ra và giải thích hiện tượng...

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất