Chương 1 : Ôn tập và bổ sung về phân số. giải toán liên quan đến tỉ lệ. Bảng đơn vị đo diện tích

Bình chọn:
4.8 trên 71 phiếu
A. Hoạt động thực hành - Bài 1: Ôn tập về phân số

Giải bài 1: Ôn tập về phân số phần hoạt động thực hành trang 3, 4, 5, 6, 7 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 1: Ôn tập về phân số

Giải bài 1: Ôn tập về phân số phần hoạt động ứng dụng trang 7 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 2 : Ôn tập về so sánh hai phân số

Giải bài 2 : Ôn tập về so sánh hai phân số phần hoạt động thực hành trang 8, 9 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 2 : Ôn tập về so sánh hai phân số

Giải bài 2 : Ôn tập về so sánh hai phân số phần hoạt động ứng dụng trang 9 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 3 : Phân số thập phân

Giải bài 3 : Phân số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 10 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 3 : Phân số thập phân

Giải bài 3 : Phân số thập phân phần hoạt động thực hành trang 11 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 3 : Phân số thập phân

Giải bài 3 : Phân số thập phân phần hoạt động ứng dụng trang 12 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số

Giải bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số phần hoạt động thực hành trang 12, 13 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số

Giải bài 4: Ôn tập các phép tính với phân số phần hoạt động ứng dụng trang 14 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 5 : Hỗn số

Giải bài 5 : Hỗn số phần hoạt động cơ bản trang 15, 16 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 5 : Hỗn số

Giải bài 5 : Hỗn số phần hoạt động thực hành trang 16 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 5 : Hỗn số

Giải bài 5 : Hỗn số phần hoạt động ứng dụng trang 17 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động cơ bản - Bài 6 : Hỗn số (tiếp theo)

Giải Bài 6 : Hỗn số (tiếp theo) phần hoạt động cơ bản trang 17, 18 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

B. Hoạt động thực hành - Bài 6 : Hỗn số (tiếp theo)

Giải Bài 6 : Hỗn số (tiếp theo) phần hoạt động thực hành trang 18, 19 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

C. Hoạt động ứng dụng - Bài 6 : Hỗn số (tiếp theo)

Giải Bài 6 : Hỗn số (tiếp theo) phần hoạt động ứng dụng trang 19, 20 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 7 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 7 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 20, 21 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 7 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 7 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 21 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 8 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 8 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động thực hành trang 22, 23 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

B. Hoạt động ứng dụng - Bài 8 : Em ôn lại những gì đã học

Giải Bài 8 : Em ôn lại những gì đã học phần hoạt động ứng dụng trang 23 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem lời giải

A. Hoạt động thực hành - Bài 9 : Ôn tập về giải toán

Giải Bài 9 : Ôn tập về giải toán phần hoạt động thực hành trang 24, 25 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất