B. Hoạt động ứng dụng - Bài 8 : Em ôn lại những gì đã học


Đề bài

Quan sát sự tăng trưởng của một cây trong hình vẽ dưới đây :

a) Ghi chép lại sự tăng trưởng của cây theo từng tuần.

b) Trả lời câu hỏi :

- Sau 3 tuần cây tăng trưởng được bao nhiêu xăng-ti-mét ?

- Tuần nào cây tăng trưởng nhanh nhất ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Quan sát hình vẽ để xác định sự tăng trưởng của cây theo từng tuần.

- Tăng trưởng của cây sau \(3\) tuần = Tăng trưởng của cây trong tuần \(1\) +  Tăng trưởng của cây trong tuần \(2\) + Tăng trưởng của cây trong  tuần \(3\).

- So sánh các phân số khác mẫu số bằng cách quy đồng mẫu số rồi so sánh các phân số sau khi quy đồng để tìm xem tuần nào cây tăng trưởng nhanh nhất.

Lời giải chi tiết

a) Sự tăng trưởng của cây từng tuần :

Tuần \(1\) : cây tăng trưởng được \(\dfrac{7}{8}cm\).

Tuần \(2\): cây tăng trưởng được \(\dfrac{5}{6}cm\).

Tuần \(3\): cây tăng trưởng được \(\dfrac{{15}}{{32}}cm\).

b) Sau \(3\) tuần, cây tăng trưởng được số xăng-ti-mét là : 

\(\dfrac{7}{8} + \dfrac{5}{6} + \dfrac{{15}}{{32}} = \dfrac{{209}}{{96}}\,\,(cm)\)

*) Để biết tuần nào cây tăng trưởng nhanh nhất ta sẽ so sánh các phân số \(\dfrac{7}{8}cm\,;\,\,\dfrac{5}{6}cm\) và \(\dfrac{{15}}{{32}}cm\).

Quy đồng mẫu số các phân số ta có :

\(\dfrac{7}{8} = \dfrac{{7 \times 12}}{{8 \times 12}} = \dfrac{{84}}{{96}}\) ;                \(\dfrac{5}{6} = \dfrac{{5 \times 16}}{{6 \times 16}} = \dfrac{{80}}{{96}}\) ;                \(\dfrac{{15}}{{32}} = \dfrac{{15 \times 3}}{{32 \times 3}} = \dfrac{{45}}{{96}}\)

Vì \(\dfrac{{84}}{{96}} > \dfrac{{80}}{{96}} > \dfrac{{45}}{{96}}\) nên \(\dfrac{7}{8} > \dfrac{5}{6} > \dfrac{{15}}{{32}}\).

Hay ta có : \(\dfrac{7}{8}cm > \dfrac{5}{6}cm > \dfrac{{15}}{{32}}cm\).

Vậy tuần \(1\) cây tăng trưởng nhanh nhất.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 16 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.