Bài 35 : Nhân một số thập phân với 10, 100, 1000, ...

Bình chọn:
3.7 trên 53 phiếu

Các chương, bài khác