Bài 120 : Em đã học được những gì ?


Giải Bài 120 : Em đã học được những gì ? phần 1, 2 trang 145, 146 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Phần 1

Phần 1. Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1: Chữ số 9 trong số thập phân 17,209 thuộc hàng nào

A. Hàng nghìn                                          B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm                                   D. Hàng phần nghìn

Phương pháp :

Nhẩm giá trị các hàng trong một số.

Cách giải :

Đáp án đúng là: D. Hàng phần nghìn

Câu 2: Phân số \(\dfrac{4}{5}\) viết dưới dạng số thập phân là:

A. 4,5                         B. 8,0                       C. 0,8                        D. 0,45

Phương pháp :

- Viết phân số về dạng phân số thập phân (Có mẫu bằng \(10,100,1000...\))

- Chuyển phân số thập phân về số thập phân rồi chọn đáp án đúng.

Cách giải :

Ta có: \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{8}{{10}} = 0,8\)

Đáp án đúng là: C. 0,8

Chú ý : Có thể lấy tử chia cho mẫu.

Câu 3: Khoảng thời gian từ lúc 7 giờ kém 10 phút đến 7 giờ 30 phút là:

A. 10 phút                  B. 20 phút                 C. 30 phút                 D. 40 phút

Phương pháp :

- Đổi : 7 giờ kém 10 phút sang giờ đúng.

- Thực hiện phép trừ  các số có đơn vị thời gian để tìm khoảng thời gian trôi qua.

Cách giải :

7 giờ kém 10 phút = 6 giờ 50 phút

Ta có: 7 giờ 30 phút - 6 giờ 50 phút = 40 phút

Đáp án đúng là: D. 40 phút

Câu 4: Hình lập phương cạnh 5cm có thể tích là:

A. 25cm3                  B. 125cm3                  C. 100cm3                 D. 105cm3

Phương pháp :

Thể tích hình lập phương bằng cạnh nhân với cạnh rồi nhân với cạnh.

Cách giải :

Thể tích của hình lập phương có cạnh 5cm là: 5 × 5 × 5 = 125 cm3

Đáp án đúng là:  B. 125cm3 

 Câu 5: Huyện Đắc Song có 360ha đất trồng cây cà phê và 450ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích đất trồng cây cao su bằng bao nhiêu phần trăm diện tích đất trồng cây cà phê ?

A. 125%                    B. 130%                   C. 145%                   D. 150%

Phương pháp :

Lấy diện tích trồng cây cao su chia cho diện tích trồng cây cà phê rồi nhân thương tìm được với 100 và ghi thêm kí hiệu % vào bên phải kết quả.

Cách giải :

Số phần trăm diện tích cây cao su và diện tích cây cà phê là:

                  456 : 360 = 1,25  = 125%

Đáp án đúng là: A. 125%

Phần 2

Câu 1: 

Đặt tính rồi tính:

79,08 + 36,5                3,09 - 0,53               52,8 × 6,3                   75,52 : 5

Phương pháp :

Nhẩm lại cách đặt tính và tính của các phép toán với số thập phân đã học.

Cách giải :

 Câu 2: Trang 146 toán VNEN lớp 5 tập 2

Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48km/giờ và nghỉ dọc đường 15 phút. Tính quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.

Tóm tắt

Thời gian: Từ 7 giờ đến 11 giờ 45 phút

Nghỉ: 15 phút

Vận tốc: 48km/giờ

Quãng đường: ...?

Phương pháp :

- Tìm thời gian đi từ A đến B.

- Tính quãng đường AB : Lấy vận tốc nhân với thời gian (Chú ý các đơn vị đo).

Cách giải :

Thời gian chiếc ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B là:

              11 giờ 45 phút - 7 giờ - 15 phút = 4 giờ 30 phút

Đổi 4 giờ 30 phút = 4,5 giờ

Vậy quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:

                 48 × 4,5 = 216 (km)

                                  Đáp số: 216km.

 Câu 3: Trang 146 toán VNEN lớp 5 tập 2

Viết kết quả tính vào chỗ chấm:

Một mảnh đất gồm có hai nửa hình tròn và một hình chữ nhật có kích thước ghi trong hình dưới đây.

Diện tích của mảnh đất là ................

Phương pháp :

- Tính diện tích phần hình chữ nhật.

- Tính diện tích của hai nửa hình tròn.

Cách giải :

Diện tích hình chữ nhật là:

                20 × 50 = 1000 (m2)

Vì hai nửa hình tròn có cùng đường kính là 20m nên diện tích 2 nửa hình tròn băng diện tích hình tròn có đường kính là 20m.

Bán kính hình tròn là :

               20 : 2 = 10 (m)

Diện tích hình tròn bán kính 10m là :

              10 × 10 × 3,14 = 314 (m2)

Diện tích của mảnh đất là:

               1000 + 314 = 1314 (m2)

Diện tích của mảnh đất là 1314m2.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 139 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí