C. Hoạt động ứng dụng - Bài 3 : Phân số thập phân


Giải bài 3 : Phân số thập phân phần hoạt động ứng dụng trang 12 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em viết năm phân số có thể viết thành phân số thập phân vào vở.

Phương pháp giải:

Các phân số có thể viết thành phân số thập phân thường gặp thường có mẫu số như \(2\,;\,\,4\,;\,\,5\,;\,\,8\,;\,\,20\, ;\,\,...\)

Lời giải chi tiết:

Năm phân số có thể viết thành phân số thập phân là : \(\dfrac{1}{2} \,\,;\,\,\dfrac{4}{5}\,;\,\,\dfrac{3}{8}\,;\,\,\dfrac{7}{{20}}\,;\,\,\dfrac{9}{{125}}.\)

Câu 2

Chuyển các phân số em viết được thành phân số thập phân rồi đọc các phân số thập phân đó cho người lớn nghe.

Phương pháp giải:

Nhân (hoặc chia) cả tử và mẫu số của một phân số với cùng một số tự nhiên khác \(0\) để được phân số có mẫu số là \(10\,; \,\,100; \,\,1000;  \,\,...\) .

Lời giải chi tiết:

\(\dfrac{1}{2} = \dfrac{{1 \times 5}}{{2 \times 5}} = \dfrac{5}{{10}}\,\,;\)                \(\dfrac{4}{5} = \dfrac{{4 \times 2}}{{5 \times 2}} = \dfrac{8}{{10}}\,\,;\)                \(\dfrac{3}{8} = \dfrac{{3 \times 125}}{{8 \times 125}} = \dfrac{{375}}{{1000}}\,\,;\)

\(\dfrac{7}{{20}} = \dfrac{{7 \times 5}}{{20 \times 5}} = \dfrac{{35}}{{100}}\,\,;\)                \(\dfrac{9}{{125}} = \dfrac{{9 \times 8}}{{125 \times 8}} = \dfrac{{72}}{{1000}}\,.\)

*) Đọc các phân số thập phân : 

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp con lớp 5 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.