A. Hoạt động cơ bản - Bài 3 : Phân số thập phân


Giải bài 3 : Phân số thập phân phần hoạt động cơ bản trang 10 sách VNEN toán lớp 5 với lời giải dễ hiểu

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chơi trò chơi “ Ai nhanh, ai đúng ?” :

a) Các bạn trong nhóm thi đua viết các phân số có mẫu số là 10, 100, 1000; 10000 …. Chẳng hạn \(\dfrac{1}{{10}};\dfrac{9}{{100}};\dfrac{{34}}{{1000}};...\)

Bạn nào viết được nhiều phân số nhất là người chiến thắng.

b) Thi đua tìm các cặp số sao cho tích của chúng là 10; 100;  1000….. rồi viết tiếp vào bảng sau :

Phương pháp :

- Viết phân số có tử số là số bất kì, mẫu bằng 10, 100, 1000 ...

- Tìm các cặp số sau cho tích của hai số đó bằng 10, 100, 1000... rồi điền vào bảng.

Cách giải :

a) Các phân số có mẫu số 10; 100; 1000; 10000… là: \(\dfrac{{13}}{{10}};\dfrac{{61}}{{100}};\dfrac{{132}}{{1000}};\dfrac{{45}}{{10000}}\)

b)  Điền vào bảng :

Câu 2

Đọc kĩ nội dung sau và nghe thầy/ cô giáo hướng dẫn :

a) Các phân số \(\dfrac{7}{{10}};\,\,\dfrac{8}{{10}};\,\,\dfrac{{31}}{{10}};\,\,...\) có mẫu số là 10, 100, 1000, … gọi là các phân số thập phân.

b) Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân, ví dụ :

\(\dfrac{2}{5} = \dfrac{{2 \times 2}}{{5 \times 2}} = \dfrac{4}{{10}};\) \(\dfrac{9}{4} = \dfrac{{9 \times 25}}{{4 \times 25}} = \dfrac{{225}}{{100}};\)\( \dfrac{{30}}{{125}} = \dfrac{{30 \times 8}}{{125 \times 8}} = \dfrac{{240}}{{1000}}\,;\,\,...\,  \)

Câu 3

a) Em viết một vài phân số thập phân rồi đưa cho bạn đọc. Em và bạn đổi vai cùng thực hiện.

b) Thảo luận tìm một số phân số có thể viết thành phân số thập phân rồi viết vào vở.

Phương pháp :

a)  Cách đọc phân số: đọc tử số rồi đọc "phần" sau đó đọc mẫu số.

Cách viết phân số : Viết tử số trên gạch ngang, mẫu số là số tự nhiên khác 0 viết dưới gạch ngang.

b) Các phân số có thể viết thành phân số thập phân thường gặp thường có mẫu số như \(2\,;\,\,4\,;\,\,5\,;\,\,8\,;\,\,20\,;\,\,...\)

Cách giải :

a) Viết phân số thập phân rồi đọc : 

\(\dfrac{{13}}{{100}}\) : Mười ba phần một trăm;

\(\dfrac{{35}}{{100}}\) : Ba mươi lăm phần một trăm;  

\(\dfrac{3}{{10}}\) : Ba phần mười;

\(\dfrac{7}{{10}}\) : Bảy phần mười.

b) Một số phân số có thể viết thành phân số thập phân là: \(\dfrac{{15}}{{20}};\,\dfrac{4}{{25}};\,\dfrac{{13}}{{50}};\,\dfrac{4}{5}.\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Các bài liên quan: - Bài 3 : Phân số thập phân

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu


Gửi bài