Chủ đề 1 : Bước đầu đến với máy tính

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Kết nối bài học trang 6 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 6 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 6, 7 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Theo em, bạn nào trả lời đúng nhất ? Máy tính có những bộ phận chính nào ? ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 7 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 7 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 7, 8 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy thực hiện các thao tác sau : a) Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên LOP4A, LOP4B...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 8 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 8 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 8 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Giải ô chữ a) Vật có các bộ phận : màn hình, bàn phím, chuột, ... b) Bộ phận dùng để đưa tín hiệu vào máy tính...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 9 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 9 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 9, 10 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Hãy cho biết đâu là thư mục ?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 10 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 10 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 10, 11 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Bên dưới là những tên sách cần được sắp xếp hợp lí trước khi đặt vào giá sách ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 11 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 11 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 11, 12 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy sao chép các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET nằm trong thư mục BAI HOC vào thư mục BAI TAP...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 13 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 13 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 13, 14 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Hãy cho biết đâu là tệp ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 14 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 14 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 14 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em thực hiện các yêu cầu sau : Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên LOP 4A, LOP 4B...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 14 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 14 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 14, 15 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Chọn các ý đúng. Thư mục có thể : Chứa các tệp. Chứa các mục con. Chứa các tệp ...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 16 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 16 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 16, 17 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Thư mục có biểu tượng...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 18 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 18 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 18 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau : Yêu cầu 1. Gõ câu ca dao : Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 19 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 19 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 19 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy xóa tệp "cong on" trong thư mục LOP 4B...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 20 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 20 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 20, 21 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Các thông tin dữ liệu trên máy tính thường được lưu trữ ở ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 21 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 21 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 21, 22 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy chuẩn bị một USB, một đĩa CD rồi gắn lần lượt các thiết bị này vào đúng vị trí ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 23 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 23 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 23 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Hãy sắp xếp các thiết bị lưu trữ thông tin dưới đây theo thứ tự dung lượng (khả năng lưu trữ dữ liệu)...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 24 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 24 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 24, 25 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Trên máy tính, để truy cập Internet, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào ?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 25 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 25 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 25, 26 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy tìm kiếm trang web thi Violympic tiếng Anh lớp 4 trên Internet, sử dụng trình duyệt web ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 26 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 26 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 26 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Hãy cho biết các trang web sau đây có phải là trang web tìm kiếm thông tin không ?...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài