Bài tập vận dụng, mở rộng trang 11 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 11, 12 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy sao chép các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET nằm trong thư mục BAI HOC vào thư mục BAI TAP...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy sao chép các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET nằm trong thư mục BAI HOC vào thư mục BAI TAP.

Hướng dẫn

Để sao chép các thư mục, em có thể lựa chọn một trong hai cách sau :

Cách 1.

- Mở thư mục BAI HOC, sau đó nháy nút phải chuột vào thư mục MON TOAN, chọn Copy để sao chép. Đóng thư mục BAI HOC.

Tiếp tục mở thư mục bai tap, nháy nút phải chuột vào vùng trắng, chọn Paste để dán thư mục MON TOAN vào thư mục bai tap.

- Thực hiện tương tự để sao chép thư mục MON TIENG VIET.

Cách 2.

- Mở thư mục BAI HOC, nhấn giữ phím Ctrl, đồng thời nháy chuột lần lượt vào thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép hai thư mục được chọn. Đóng thư mục BAI HOC.

- Mở thư mục BAI TAP, chọn Ctrl + V để dán hai thư mục đó.

Câu 2

Em hãy xóa các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET vừa được sao chép ở thư mục BAI HOC.

Hướng dẫn

Để xóa thư mục, em có thể lựa chọn một trong hai cách sau :

Cách 1.

- Mở thư mục BAI HOC, nháy nút phải chuột vào thư mục MON TOAN, chọn Delete, sau đó nháy chuột vào Yes để đồng ý lệnh xóa thư mục.

- Thực hiện tương tự cho thư mục MON TIENG VIET.

Cách 2.

- Mở thư mục BAI HOC, nhấn giữ phím Ctrl và nhấn nút trái chuột lần lượt vào các thư mục MON TOAN, MON TIENG VIET, sau đó nháy nút phảu chuột, chọn Delete. Tiếp tục nháy chuột vào Yes để đồng ý lệnh xóa thư mục.

Lưu ý

- Trước khi xóa một thư mục hay một tệp nào đó thì em phải đóng tệp hoặc thư mục đó.

- Cần phải xem xét cẩn thận trước khi quyết định xóa một thư mục hay một tệp nào đó.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 9 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.