Chủ đề 5 : Đến với thế giới logo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Kết nối bài học trang 71 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 71 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 71, 72 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để làm việc với phần mềm Logo, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào ?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 72 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 72 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 72, 73 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Dựa vào các dòng lệnh sau, em hãy cho biết Rùa sẽ vẽ hình gì ? Minh họa hình Rùa vẽ được vào lưới ô vuông bên dưới...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 73 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 73 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 73 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Viết các dòng lệnh để vẽ một tam giác đều có 3 cạnh bằng nhau, mỗi cạnh 100 bước và có nét vẽ là màu đỏ...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 74 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 74 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 74, 75 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy vẽ đường đi của Rùa trên sân chơi theo các dòng lệnh sau ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 75 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 75 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 75, 76 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Viết các dòng lệnh để Rùa vẽ được hình A...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 77 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 77 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 77 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Viết các dòng lệnh để Rùa thực hiện vẽ hai tam giác đều như hình mẫu. Biết rằng, tam giác đều có độ dài...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 78 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 78 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 78, 79 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để hiển thị dòng chữ trên sân chơi, em dùng lệnh ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 79 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 79 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 79, 80 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy viết các dòng lệnh để Rùa vẽ được chữ ở hình dưới...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 80 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 80 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 80 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy viết các dòng lệnh để Rùa vẽ được hình dưới...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 81 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 81 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 81 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Các lệnh nào không phải là lệnh của Logo?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 82 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 82 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 82 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy viết dòng lệnh để Rùa vẽ hình bên...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 82 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 82 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 82 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4.Em hãy viết các lệnh để Rùa vẽ hai hình sau trên một sân chơi...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 83 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 83 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 83, 84 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Quan sát câu lệnh REPEAT 3 [RT 30 FD 50], điền câu trả lời thích hợp vào chỗ trống...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 84 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 84 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 84 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Sử dụng các câu lệnh lặp để Rùa vẽ 2 hình sau. Lưu ý vị trí của Rùa...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 84 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 84 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 84 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để làm việc với phần mềm Logo, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào ?...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài