Kết nối bài học trang 71 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần kết nối bài học trang 71, 72 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để làm việc với phần mềm Logo, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Để làm việc với phần mềm Logo, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào ?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Phần mềm MSW Logo là phần mềm dùng để :

\(\square\) Soạn thảo văn bản.

\(\square\) Viết các dòng lệnh để Rùa vẽ các hình đơn giản.

\(\square\) Vẽ tranh ảnh tùy ý.

\(\square\) Soạn bài trình chiếu.

Lời giải chi tiết:

Phần mềm MSW Logo là phần mềm dùng để : Viết các dòng lệnh để Rùa vẽ các hình đơn giản.

Câu 3

Chọn các câu đúng.

\(\square\) Lệnh điều khiển Rùa có cả phần chữ và phần số.

\(\square\) Lệnh điều khiển Rùa có thể chỉ có phần chữ.

\(\square\) Lệnh điều khiển Rùa có thể chỉ có phần số.

\(\square\) Phần chữ trong câu lệnh phải viết hoa.

\(\square\) Trong lệnh phần chữ và phần số phải viết cách nhau.

\(\square\) Trong lệnh phần chữ và phần số cách nhau bởi dấu phẩy.

\(\square\) Kết thúc câu lệnh em nhấn phím Enter.

Lời giải chi tiết:

(Đ) Lệnh điều khiển Rùa có cả phần chữ và phần số.

(S) Lệnh điều khiển Rùa có thể chỉ có phần chữ.

(S) Lệnh điều khiển Rùa có thể chỉ có phần số.

(S) Phần chữ trong câu lệnh phải viết hoa.

(Đ) Trong lệnh phần chữ và phần số phải viết cách nhau.

(S) Trong lệnh phần chữ và phần số cách nhau bởi dấu phẩy.

(Đ) Kết thúc câu lệnh em nhấn phím Enter.

Câu 4

Ghi rõ hành động của Rùa qua các dòng lệnh :

FD 50 : ……50 bước.

RT 90: ……..90 độ

Home: ……..xuất phát

CS: ………..xuất phát và ……..sân chơi.

Lời giải chi tiết:

FD 50 : Tiến lên 50 bước.

RT 90: Quay phải 90 độ

Home: Rùa về vị trí xuất phát

CS: Rùa về vị trí xuất phát và xóa toàn bộ sân chơi.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 14 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí