Chủ đề 4 : Thiết kế bài trình chiếu với phần mềm PowerPoint

Bình chọn:
4.6 trên 55 phiếu
Kết nối bài học trang 59 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 59 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 59, 60 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Nối nút lệnh với chức năng của nó...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 60 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 60 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 60, 61 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Mở phần mềm trình chiếu PowerPoint và tạo các trang trình chiếu mới theo yêu cầu như bên dưới...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 62 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 62 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 62, 63 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để sao chép một phần văn bản hoặc tranh, hình của trang trình chiếu (Slide) này đến trang trình chiếu khác...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 63 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 63 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 63 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy mở tệp “vitamin.docx” đã lưu ở “Bài thực hành 1 – Những gì em đã biết” rồi thực hiện các yêu cầu sau...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 63 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 63 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 63 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy thiết kế một bài trình chiếu gồm hai trang với các yêu cầu sau ...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 64 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 64 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 64 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để tạo hiệu ứng chuyển động cho văn bản, em chọn nút lệnh nào ?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 64 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 64 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 64, 65 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy soạn bài trình chiếu với các yêu cầu sau ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 65 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 65 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 65, 66, 67 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy soạn và trình bày một bài trình chiếu gồm 5 trang với các yêu cầu sau ...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 68 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 68 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 68 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Để tạo hiệu ứng hình ảnh chuyển động theo hướng tùy chọn, em nháy chuột vào thẻ nào ?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 69 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 69 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 69 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Tạo một trang trình chiếu với nội dung và yêu cầu như sau ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 69 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 69 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 69 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy tạo bài trình chiếu với các yêu cầu sau :a. Giới thiệu về chủ đề “Các loại phương tiện giao thông...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 70 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau : a. Lập một thời khóa biểu với nội dung là các môn học trong tuần của em ở trường...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 70 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 70 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy tạo bài trình chiếu với các yêu cầu sau : a. Giới thiệu về chủ đề “Một số loại biển báo giao thông đường bộ” ...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài