Bài tập vận dụng, mở rộng trang 63 SBT Hướng dẫn học Tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 63 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy thiết kế một bài trình chiếu gồm hai trang với các yêu cầu sau ...

Đề bài

Em hãy thiết kế một bài trình chiếu gồm hai trang với các yêu cầu sau :

Trang 1 : Giới thiệu về em (Tên, tuổi, tên trường em đang học).

Trang 2 : Chèn bảng với nội dung sau vào trang trình chiếu :

 Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.1 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí