Chủ đề 3 : Soạn thảo văn bản với phần mềm Word

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu
Kết nối bài học trang 40 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 40 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 40, 41 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Chuyển các câu được gõ theo kiểu Telex sang câu có dấu Tiếng Việt (theo mẫu) ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 41 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 41 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 41, 42 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Em hãy gõ lại trích đoạn bài thơ sau, trình bày theo mẫu bên dưới rồi lưu tệp với tên “Khuc Hat Ru” vào thư mục em tự tạo...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 42 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 42 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 42 sách bài tập Hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy trình bày đoạn văn bản sau, sử dụng định dạng Bull and Numbering...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 43 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 43 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 43 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Điền vào chỗ trống (…) thứ tự các bước để thực hiện thao tác chèn hình mẫu vào văn bản...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 44 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 44 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 44 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Em hãy tạo một đoạn văn bản như mẫu rồi lưu tệp vào máy tính tại thư mục do em tạo ra...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 45 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 45 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 45 sách bài tập Hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy thiết kế thiệp mời dựa theo mẫu sau ...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 46 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 46 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 46 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Muốn đặt tranh ở các vị trí khác nhau trong một văn bản, em thực hiện : Chọn bức tranh, vào thẻ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 47 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 47 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 47, 48 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Em hãy gõ lại đoạn văn bản bên dưới với nội dung và cách trình bày như mẫu...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 48 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 48 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 48 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy chèn hình ảnh từ Clip Art vào trích đoạn bài thơ sau. Vị trí chèn và trình bày như mẫu....

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 49 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 49 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 49, 50 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Chọn câu trả lời đúng. a. Để chèn hình mẫu vào văn bản, từ thẻ Insert, em nháy chuột vào nút lệnh nào ?...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 50 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 50 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 50, 51, 52 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy chèn bảng ghi thông tin liên lạc của bạn theo mẫu sau vào văn bản ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 52 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 52 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 52 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Tạo bảng để ghi chép Thời khóa biểu của em theo mẫu sau ...

Xem chi tiết
Kết nối bài học trang 53 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Kết nối bài học trang 53 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần kết nối bài học trang 53, 54 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Nếu chọn một phần văn bản thì em có thể thực hiện được thao tác nào sau đây với phần văn bản đã chọn đó ...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 54 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 54 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 54, 55, 56 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy gõ nội dung bài hát và thực hiện các yêu cầu sau ...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 56 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 56 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 56 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Gõ nội dung đoạn thơ bên dưới rồi trình bày như mẫu...

Xem chi tiết
Bài tập thực hành trang 57 SBT Hướng dẫn học tin học 4 Bài tập thực hành trang 57 SBT Hướng dẫn học tin học 4

Giải phần bài tập thực hành trang 57 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy chèn các hình theo mẫu bên dưới vào trang soạn thảo...

Xem chi tiết
Bài tập vận dụng, mở rộng trang 58 SBT Hướng dẫn học Tin học 4 Bài tập vận dụng, mở rộng trang 58 SBT Hướng dẫn học Tin học 4

Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 58 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Gõ nội dung đoạn văn miêu tả về tình bạn và trình bày lại theo mẫu sau ...

Xem chi tiết

Bài viết được xem nhiều nhấtGửi bài