Kết nối bài học trang 43 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần kết nối bài học trang 43 sách bài tập Hướng dẫn học tin học 4. Điền vào chỗ trống (…) thứ tự các bước để thực hiện thao tác chèn hình mẫu vào văn bản...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Điền vào chỗ trống (…) thứ tự các bước để thực hiện thao tác chèn hình mẫu vào văn bản.

Bước … : Nháy chuột vào thẻ  rồi chọn 

Bước … : Con trỏ chuột biến thành dấu cộng. Giữ nút trái chuột và kéo chuột để vẽ hình.

Bước … : Nháy chuột vào hình mẫu cần chèn.

Bước … : Nháy chuột vào vị trí cần chèn hình mẫu.

Lời giải chi tiết:

Bước 1 : Nháy chuột vào thẻ  rồi chọn 

Bước 4 : Con trỏ chuột biến thành dấu cộng. Giữ nút trái chuột và kéo chuột để vẽ hình.

Bước 2 : Nháy chuột vào hình mẫu cần chèn.

Bước 3 : Nháy chuột vào vị trí cần chèn hình mẫu.

Câu 2

Nối nút lệnh với chức năng của nó.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 21 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí