Bài tập vận dụng, mở rộng trang 48 SBT Hướng dẫn học Tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 48 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Em hãy chèn hình ảnh từ Clip Art vào trích đoạn bài thơ sau. Vị trí chèn và trình bày như mẫu....

Đề bài

Em hãy chèn hình ảnh từ Clip Art vào trích đoạn bài thơ sau. Vị trí chèn và trình bày như mẫu.

 Loigiaihay.com

Lời giải chi tiết


Bình chọn:
4.2 trên 12 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí