Kết nối bài học trang 49 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần kết nối bài học trang 49, 50 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Chọn câu trả lời đúng. a. Để chèn hình mẫu vào văn bản, từ thẻ Insert, em nháy chuột vào nút lệnh nào ?...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn câu trả lời đúng.

a. Để chèn hình mẫu vào văn bản, từ thẻ Insert, em nháy chuột vào nút lệnh nào ?

b. Hình bên dưới cho em biết bảng sẽ chèn có bao nhiêu dòng ? Bao nhiêu cột ?

 

\(\square\) 3 dòng, 4 cột

\(\square\) 3 dòng, 5 cột

\(\square\) 5 dòng, 3 cột

Lời giải chi tiết:

a) 

b) Tích vào đáp án : 3 dòng, 5 cột.

Câu 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

\(\square\) Trong bảng, muốn gõ chữ ở ô nào, em nháy chuột vào ô đó rồi gõ.

\(\square\) Trong ô của bảng, em không thể gõ chữ hoa.

\(\square\) Trong ô của bảng, em không thể gõ chữ số.

\(\square\) Một bảng tối đa chỉ có 10 dòng, 10 cột.

\(\square\) Kích thước các dòng, các cột là cố định không thể thay đổi.

\(\square\) Nút lệnh Merge Cells dùng để gộp các ô trong bảng.

\(\square\) Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, em chọn nút lệnh Split Cells.

\(\square\) Các ô được gộp có thể ở các vị trí bất kì trong bảng.

Lời giải chi tiết:

(Đ) Trong bảng, muốn gõ chữ ở ô nào, em nháy chuột vào ô đó rồi gõ.

(S) Trong ô của bảng, em không thể gõ chữ hoa.

(S) Trong ô của bảng, em không thể gõ chữ số.

(S) Một bảng tối đa chỉ có 10 dòng, 10 cột.

(S) Kích thước các dòng, các cột là cố định không thể thay đổi.

(Đ) Nút lệnh Merge Cells dùng để gộp các ô trong bảng.

(Đ) Để tách một ô trong bảng thành nhiều ô, em chọn nút lệnh Split Cells.

(S) Các ô được gộp có thể ở các vị trí bất kì trong bảng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 19 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí