Bài tập vận dụng, mở rộng trang 52 SBT Hướng dẫn học Tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 52 sách bài tập hướng dẫn học Tin học 4. Tạo bảng để ghi chép Thời khóa biểu của em theo mẫu sau ...

Đề bài

Tạo bảng để ghi chép Thời khóa biểu của em theo mẫu sau :

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn

- Tạo bảng gồm 9 dòng, 8 cột.

- Tại dòng 1, thực hiện gộp cột 1, 2.

- Để thực hiện được , em vào thẻ Layout, chọn rồi vẽ đường chéo cho ô.

- Tiếp tục thực hiện gộp ô ở cột  1, dòng 2, 3, 4, 5, 6 và cột 1 dòng 7, 8, 9.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 9 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí