Kết nối bài học trang 53 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần kết nối bài học trang 53, 54 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Nếu chọn một phần văn bản thì em có thể thực hiện được thao tác nào sau đây với phần văn bản đã chọn đó ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Nếu chọn một phần văn bản thì em có thể thực hiện được thao tác nào sau đây với phần văn bản đã chọn đó ?

\(\square\) Sao chép phần văn bản đó.

\(\square\) Cắt phần văn bản đó.

\(\square\) Dán phần văn bản đó vào một vị trí khác.

\(\square\) Đặt tên cho phần văn bản đó.

\(\square\) Di chuyển phần văn bản đó đến vị trí khác.

\(\square\) Xóa phần văn bản đó.

\(\square\) Lưu phần văn bản đó.

Lời giải chi tiết:

(x) Sao chép phần văn bản đó.

(x) Cắt phần văn bản đó.

\(\square\) Dán phần văn bản đó vào một vị trí khác.

\(\square\) Đặt tên cho phần văn bản đó.

(x) Di chuyển phần văn bản đó đến vị trí khác.

(x) Xóa phần văn bản đó.

\(\square\) Lưu phần văn bản đó.

Câu 2

Nối nút lệnh với chức năng của nó

Lời giải chi tiết:

Câu 3

Ba bạn Bắc, Trung và Nam có những ý kiến khác nhau khi xử lí hình ảnh trong văn bản như sau :

Theo em bạn nào nói đúng ?

Lời giải chi tiết:

Bạn Nam nói đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 17 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí