Bài tập thực hành trang 79 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần bài tập thực hành trang 79, 80 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy viết các dòng lệnh để Rùa vẽ được chữ ở hình dưới...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy viết các dòng lệnh để Rùa vẽ được chữ ở hình dưới :

Lời giải chi tiết:

- Vào thẻ Menu, chọn Set, chọn PenColor. Cửa sổ PenColor hiện ra, em chọn màu xanh, nháy chuột vào OK. Tiếp tục vào Set, chọn LabelFont. Cửa sổ LabelFont hiện ra, em chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, nháy chuột vào OK.

- Từ điểm xuất phát của Rùa, em gõ lệnh :

Label [XIN CHAO VIET NAM].

- Tiếp tục vào thẻ Menu, chọn Set, chọn PenColor. Cửa sổ PenColor hiện ra, em chọn màu đỏ, nháy chuột vào OK. Tiếp tục vào Set, chọn LabelFont. Cửa sổ LabelFont hiện ra, em chọn phông chữ, kiểu chữ, cỡ chữ, nháy chuột vào OK.

- Từ điểm xuất phát của Rùa, em gõ dòng lệnh : RT 90 label [XIN CHAO VIET NAM].

Câu 2

Em hãy viết các dòng lệnh để có hai dòng chữ ở hình dưới, chú ý rằng hai dòng này cách nhau 100 bước.

         VIET NAM

 

QUE HUONG TOI

Phương pháp giải:

- Sau khi chọn màu, phông chữ, kiểu chữ, em viết câu lệnh để gõ dòng chữ “QUE HUONG TOI” tương tự như bài thực hành 1.

- Viết dòng lệnh để Rùa nhấc bút, quay trái 90 độ, tiến lên phía trước 100 bước.

- Viết dòng lệnh để Rùa quay phải 90 độ, hạ bút.

- Viết dòng lệnh để Rùa gõ dòng chữ “VIET NAM”.

Lời giải chi tiết:

- Bước 1 : Set , chọn Pen color, chọn màu đỏ, bấm OK.

- Bước 2 : Gõ dòng lệnh trong cửa sổ lệnh : RT 90 LABEL [QUE HUONG TOI] PU LT 90 FD 100 RT 90 PD LABEL [VIET NAM]

Câu 3

Viết các dòng lệnh để Rùa thực hiện phép tính sau trong Logo, sau đó dùng bút để thực hiện trên giấy và đối chiếu kết quả.  

25 + 5 x 2 10 x 3 + 20 : 4
10 + 5 x (7 – 2) – 15 (60 : 2 – 5 x 4) x 2 – 20

Lời giải chi tiết:

Các dòng lệnh cần viết là :

Phép tính Dòng lệnh
25 + 5 x 2 Print 25 + 5 * 2
10 x 3 + 20 : 4 Print 10 * 3 + 20/4
10 + 5 x (7 - 2) - 15 Print 10 + 5 * (7 - 2) - 15
(60 : 2 - 5 x 4) x 2 - 20 Print (60/2-5*4) *2 - 20

Rùa thực hiện phép tính và hiện kết quả trong cửa sổ lệnh.

So sánh với việc tính trên giấy và kết quả của Rùa thì đều giống nhau.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 10 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí