Kết nối bài học trang 6 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần kết nối bài học trang 6, 7 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Theo em, bạn nào trả lời đúng nhất ? Máy tính có những bộ phận chính nào ? ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Theo em, bạn nào trả lời đúng nhất ?

Máy tính có những bộ phận chính nào ?

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

  Máy tính xách tay không có bàn phím.
     Máy tính để bàn cồng kềnh hơn máy tính xách tay.
  Máy tính xách tay không cần dùng chuột để điều khiển.
  Máy tính xách tay có vùng cảm ứng chuột.
  Máy tính để bàn có màn hình tách rời.
  Máy tính để bàn chỉ dùng để học tập.

Lời giải chi tiết:

Máy tính xách tay không có bàn phím.
 Đ Máy tính để bàn cồng kềnh hơn máy tính xách tay.
 S Máy tính xách tay không cần dùng chuột để điều khiển.
 Đ Máy tính xách tay có vùng cảm ứng chuột.
 Đ Máy tính để bàn có màn hình tách rời.
 S Máy tính để bàn chỉ dùng để học tập

Câu 3

Chọn các ý đúng.

  Thư mục dùng để quản lí và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.
  Thư mục dùng để khởi động một chương trình nào đó.
  Em có thể tạo được một hoặc nhiều thư mục trên máy tính.
  Chỉ có máy tính mới tạo ra được các thư mục.
  Trong mỗi thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau.
  Em không thể xóa các thư mục đã được tạo ra.
  Em có thể đóng các thư mục sau khi mở.

Lời giải chi tiết:

Đ  Thư mục dùng để quản lí và tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng.
 S Thư mục dùng để khởi động một chương trình nào đó.
 Đ Em có thể tạo được một hoặc nhiều thư mục trên máy tính.
 S Chỉ có máy tính mới tạo ra được các thư mục.
 Đ Trong mỗi thư mục có thể có nhiều thư mục con khác nhau.
 S Em không thể xóa các thư mục đã được tạo ra.
 Đ Em có thể đóng các thư mục sau khi mở.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 23 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí