Bài tập thực hành trang 7 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần bài tập thực hành trang 7, 8 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy thực hiện các thao tác sau : a) Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên LOP4A, LOP4B...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy thực hiện các thao tác sau :

a. Tại màn hình nền, tạo hai thư mục có tên LOP4A, LOP4B.

b. Trong thư mục LOP4A, tạo ba thư mục con có tên là TO1, TO2, TO3.

c. Trong thư mục LOP4B, tạo ba thư mục con có tên là TOA, TOB, TOC.

Lời giải chi tiết:

a. Ở màn hình nền, bấm chuột phải, chọn New \(\rightarrow \) Forder \(\rightarrow \) Gõ tên LOP4A.

Thực hiện tương tự với thư mục LOP4B.

b. Kích đúp chuột vào thư mục LOP4A, bấm chuột phải, chọn New \(\rightarrow \) Forder \(\rightarrow \) Gõ tên TO1.

Thực hiện tương tự để tạo hai thư mục khác TO2, TO3.

c. Kích đúp chuột vào thư mục LOP4B, bấm chuột phải, chọn New \(\rightarrow \) Forder \(\rightarrow \) Gõ tên TOA.

Thực hiện tương tự để tạo hai thư mục khác TOB, TOC.

Câu 2

Từ các thư mục đã tạo ở bài thực hành 1, em hãy thực hiện :

a. Mở thư mục con TO3.

b. Mở thư mục con TOB.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Thư mục con TO3 nằm trong thư mục LOP4A. Do đó, để mở thư mục con TO3, em phải mở thư mục LOP4A trước.

Câu 3

Xóa các thư mục mà em đã tạo ở bài thực hành 1.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Nháy nút phải chuột tại thư mục cần xóa rồi chọn Delete.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 5 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí