Kết nối bài học trang 16 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần kết nối bài học trang 16, 17 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Đúng ghi Đ, sai ghi S. Thư mục có biểu tượng...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Đúng ghi Đ, sai ghi S.

\(\square\) Thư mục có biểu tượng 

\(\square\) Thư mục có thể không có tên.

\(\square\) Mỗi tệp đều có tên để phân biệt.

\(\square\) Thư mục có thể chứa các thư mục con và các tệp khác.

\(\square\) Tệp có thể chứa một thư mục.

\(\square\) Trong máy tính, thông tin được lưu trong các tệp.

\(\square\) Thư mục được tổ chức giống như một ngăn chứa sách.

Lời giải chi tiết:

(Đ) Thư mục có biểu tượng 

(S) Thư mục có thể không có tên.

(Đ) Mỗi tệp đều có tên để phân biệt.

(Đ) Thư mục có thể chứa các thư mục con và các tệp khác.

(S) Tệp có thể chứa một thư mục.

(Đ) Trong máy tính, thông tin được lưu trong các tệp.

(Đ) Thư mục được tổ chức giống như một ngăn chứa sách.

Câu 2

Em lựa chọn mục nào dưới đây để :

a) đổi tên tệp ?

\(\square\) Delete         \(\square\) Copy     \(\square\) Rename

b) xóa tệp ?

\(\square\) Delete         \(\square\) Copy     \(\square\) Cut

Lời giải chi tiết:

a) đổi tên tệp :

\(\square\) Delete         \(\square\) Copy     \((\times)\) Rename

b) xóa tệp ?

\((\times)\) Delete         \(\square\) Copy     \(\square\) Cut

Câu 3

Nối hình ảnh với ý đúng.

Lời giải chi tiết:

Câu 4

Để sao chép tệp vi du.docx từ thư mục TO1 sang thư mục TO2, bạn nào đã thao tác đúng ?

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.6 trên 18 phiếu

>> Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 4 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp con lớp 4 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.