Bài tập thực hành trang 18 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần bài tập thực hành trang 18 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy thực hiện các yêu cầu sau : Yêu cầu 1. Gõ câu ca dao : Công cha như núi Thái Sơn Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy thực hiện các yêu cầu sau :

- Yêu cầu 1. Gõ câu ca dao

Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.

Lưu tệp vào thư mục LOP 4A đã tạo ở màn hình nền với tên “ca dao”.

- Yêu cầu 2. Vẽ hình ngôi sao rồi lưu hình vẽ vào thư mục LOP 4B đã tạo tại màn hình nền với tên tệp “ngoi sao”.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Đối với Yêu cầu 1.

- Mở phần mềm Word để soạn thảo câu ca dao đó.

Sau đó chọn Save để lưu tệp với tên “ca dao” vào thư mục LOP 4A ở Destop.

Đối với Yêu cầu 2.

Mở chương trình vẽ Paint. Thực hiện vẽ hình ngôi sao rồi thực hiện lưu tệp tương tự như hướng dẫn ở Yêu cầu 1.

Câu 2

Thực hành đổi tên tệp “ca dao” ở trên thành “cong on”.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Mở thư mục LOP 4A, nháy nút phải chuột vào tệp “ca dao”, chọn mục Rename rồi gõ vào tên tệp mới “cong on”, sau đó nhấn Enter.

Câu 3

Thực hành sao chép tệp “cong on” trong thư mục LOP 4A sang thư mục LOP 4B.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Mở thư mục LOP 4A. Nháy nút phải chuột vào tệp “cong on”, chọn mục Copy.

- Tiếp tục mở thư mục LOP 4B. Chọn Paste để dán tệp “cong on”.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí