Bài tập vận dụng, mở rộng trang 19 SBT Hướng dẫn học Tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 19 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Em hãy xóa tệp "cong on" trong thư mục LOP 4B...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Em hãy xóa tệp “cong on” trong thư mục LOP 4B.

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

- Nháy nút phải chuột vào tệp cần xóa, chọn Delete.

- Cửa số Delete xuất hiện. Nháy chuột vào Yes.

Lưu ý

- Tệp đã xóa không biến mất hoàn toàn mà được lưu trong Recycle Bin.

- Muốn tệp biến mất hoàn toàn khỏi bộ nhớ máy tính, em nháy nút phải chuột vào tệp cần xóa, sau đó nhấn giữ phím Shift và chọn Delete.

Câu 2

Do sơ ý nên Bảo đã lỡ tay xóa mất tệp “ngoi sao” được lưu trong thư mục LOP 4B của em. Theo em, có cách nào tìm lại được tệp đã bị xóa không ?

Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn

Trước tiên, em cần vào Recycle Bin để tìm lại tệp “ngoi sao”. Nếu tìm thấy, em nháy nút phải chuột vào tệp, chọn Restore. Tệp “ngoi sao” sẽ được khôi phục lại trong thư mục LoP 4B đã lưu trước đó.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.7 trên 6 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí