Bài tập vận dụng, mở rộng trang 14 SBT Hướng dẫn học tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 14, 15 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Chọn các ý đúng. Thư mục có thể : Chứa các tệp. Chứa các mục con. Chứa các tệp ...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Chọn các ý đúng.

Thư mục có thể :

  Chứa các tệp.
 

Chứa các thư mục con.

  Chứa các tệp và thư mục con.
  Không chứa gì cả.

Lời giải chi tiết:

  Chứa các tệp.
 

Chứa các thư mục con.

X  Chứa các tệp và thư mục con.
  Không chứa gì cả.

Câu 2

Giả sử bạn Nam có các tệp sau :

Em hãy giúp bạn Nam tạo ra các thư mục chứa các tệp trên một cách hợp lí nhất.

Chú ý

- Các tệp có phần mở rộng .mp3 là các tệp có nội dung bài hát.

- Các tệp có phần mở rộng là .jpg là các tệp có nội dung tranh ảnh.

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.7 trên 15 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí