Bài tập vận dụng, mở rộng trang 23 SBT Hướng dẫn học Tin học 4


Giải phần bài tập vận dụng, mở rộng trang 23 sách bài tập hướng dẫn học tin học 4. Hãy sắp xếp các thiết bị lưu trữ thông tin dưới đây theo thứ tự dung lượng (khả năng lưu trữ dữ liệu)...

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Hãy sắp xếp các thiết bị lưu trữ thông tin dưới đây theo thứ tự dung lượng (khả năng lưu trữ dữ liệu) từ thấp đến cao.

Lời giải chi tiết:

Câu 2

Câu nào không dùng để mô tả thiết bị lưu trữ ngoài của máy tính ?

  Thành phần lưu trữ thông tin dữ liệu.
  Tập hợp các chương trình của máy tính.
  Để làm việc với nó cần phải có các ổ đĩa chứa nó.
  Thiết bị lưu trữ dữ liệu tiện cho việc sử dụng, di chuyển, sao chép.

Lời giải chi tiết:

  Thành phần lưu trữ thông tin dữ liệu.
  Tập hợp các chương trình của máy tính.
 X  Để làm việc với nó cần phải có các ổ đĩa chứa nó.
  Thiết bị lưu trữ dữ liệu tiện cho việc sử dụng, di chuyển, sao chép.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.5 trên 22 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K15 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí