Trả lời câu hỏi 7 trang 7 SGK Đại số 10


Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau. Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Cho tam giác ABC. Xét các mệnh đề dạng P ⇒ Q sau. Hãy phát biểu các mệnh đề Q ⇒ P tương ứng và xét tính đúng sai của chúng.

LG a

Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân.

Lời giải chi tiết:

P: "ABC là một tam giác đều"

Q: "ABC là một tam giác cân"

Khi đó, Q ⇒ P là mệnh đề:

"Nếu ABC là một tam giác cân thì ABC là tam giác đều"

Đây là mệnh đề sai.

LG b

Nếu ABC là một tam giác đều thì ABC là một tam giác cân và có một góc bằng \(60^0\)

Lời giải chi tiết:

P: "ABC là một tam giác đều"

Q: "ABC là một tam giác cân và có một góc bằng \(60^0\)"

Khi đó, Q ⇒ P là mệnh đề:

"Nếu ABC là một tam giác cân và có một góc bằng \(60^0\) thì ABC là một tam giác đều".

Đây là mệnh đề đúng.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.9 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí