Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.8 trên 59 phiếu

Giải bài 2 trang 9 SGK Đại số 10. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

\(1794\) chia hết cho \(3\);

Phương pháp giải:

Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề phủ định: Để phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải chi tiết:

\(1794\) chia hết cho \(3\)

Vì: số  \(1794\) có tổng các chữ số là: \(1+7+9+4=21\) chia hết cho 3 nên đây là 1 mệnh đề đúng.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề a) là: "\(1794\) không chia hết cho \(3\)".

LG b

\(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ;

Phương pháp giải:

Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề phủ định: Để phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ

Đây là 1 mệnh đề sai vì \(\sqrt 2\) là một số vô tỷ.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề b) là: "\(\sqrt2\) không phải là một số hữu tỉ".

LG c

\(π < 3,15\);

Phương pháp giải:

Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề phủ định: Để phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải chi tiết:

\(π < 3,15\) đây là mệnh đề đúng vì \(π = 3,141592654...\).

Mệnh đề phủ định của mệnh đề c) là: "\(π\) không nhỏ hơn \(3, 15\)".

Hoặc dùng kí hiệu là: \(π ≥ 3,15\).

LG d

\(|-125|≤0\).

Phương pháp giải:

Một mệnh đề logic (gọi tắt là mệnh đề) là một câu khẳng định đúng hoặc một câu khẳng định sai. Một câu khẳng định đúng gọi là một mệnh đề đúng. Một câu khẳng định sai gọi là mệnh đề sai. Một mệnh đề không thể vừa đúng vừa sai.

Mệnh đề phủ định: Để phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải chi tiết:

\(|-125|≤0\) là 1 mệnh đề sai vì: \(|-125| = 125 >0\)

Mệnh đề phủ định của mệnh đề d) là: "\(|-125|>0\)".

Loigiaihay.com

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

Các bài liên quan: - Bài 1. Mệnh đề

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay