Bài 2 trang 9 SGK Đại số 10


Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau và phát biểu mệnh đề phủ định của nó.

LG a

\(1794\) chia hết cho \(3\);

Phương pháp giải:

Mệnh đề phủ định: Để phủ định một mệnh đề, ta thêm (hoặc bớt) từ "không" (hoặc "không phải") vào trước vị ngữ của mệnh đề đó.

Lời giải chi tiết:

\(1794\) chia hết cho \(3\)

Vì: số  \(1794\) có tổng các chữ số là: \(1+7+9+4=21\) chia hết cho 3 nên đây là 1 mệnh đề đúng.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề a) là: "\(1794\) không chia hết cho \(3\)".

Chú ý:

Có thể giải thích "1794 chia hết cho 3" là mệnh đề đúng bằng cách lấy 1794:3=598.

LG b

\(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ;

Lời giải chi tiết:

\(\sqrt 2\) là một số hữu tỉ

Đây là 1 mệnh đề sai vì \(\sqrt 2\) là một số vô tỷ.

Mệnh đề phủ định của mệnh đề b) là: "\(\sqrt2\) không phải là một số hữu tỉ".

LG c

\(π < 3,15\);

Lời giải chi tiết:

\(π < 3,15\) đây là mệnh đề đúng vì \(π = 3,141592654...\).

Mệnh đề phủ định của mệnh đề c) là: "\(π\) không nhỏ hơn \(3, 15\)".

Hoặc dùng kí hiệu là: \(π ≥ 3,15\).

LG d

\(|-125|≤0\).

Lời giải chi tiết:

\(|-125|≤0\) là 1 mệnh đề sai vì: \(|-125| = 125 >0\)

Mệnh đề phủ định của mệnh đề d) là: "\(|-125|>0\)".

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 104 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

2k8 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.