Bài 1 trang 9 SGK Đại số 10


Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào là mệnh đề chứa biến?

LG a

\(3 + 2 = 7\);

Phương pháp giải:

+) Kiểm tra tính đúng sai của câu.

nếu câu luôn đúng hoặc luôn sai => là mệnh đề

nếu câu đúng hoặc sai phụ thuộc vào 1 giá trị cụ thể => Mệnh đề chứa biến

Lời giải chi tiết:

\(3 + 2 = 7\) là 1 mệnh đề;

Đây là mệnh đề sai vì \(3+2=5\ne 7\).

LG b

\(4 + x = 3\);

Phương pháp giải:

+) Kiểm tra tính đúng sai của câu.

nếu câu luôn đúng hoặc luôn sai => là mệnh đề

nếu câu đúng hoặc sai phụ thuộc vào 1 giá trị cụ thể => Mệnh đề chứa biến

Lời giải chi tiết:

\(4 + x = 3\) là mệnh đề chứa biến;

Vì khi cho x một giá trị bất kì ta thu được mệnh đề.

Chẳng hạn, x=1 thì "4+1=3" là mệnh đề sai.

x=-1 thì "4+(-1)=3" là mệnh đề đúng.

LG c

\(x + y > 1\);

Phương pháp giải:

+) Kiểm tra tính đúng sai của câu.

nếu câu luôn đúng hoặc luôn sai => là mệnh đề

nếu câu đúng hoặc sai phụ thuộc vào 1 giá trị cụ thể => Mệnh đề chứa biến

Lời giải chi tiết:

\(x + y > 1\) là mệnh đề chứa biến;

Vì khi cho x, y nhận một giá trị ta thu được mệnh đề.

Chẳng hạn,

x=1, y=1 thì "1+1>1" là mệnh đề đúng.

x=0, y=0 thì "0+0>1" là mệnh đề sai.

LG d

\(2 - \sqrt5 < 0\).

Phương pháp giải:

+) Kiểm tra tính đúng sai của câu.

nếu câu luôn đúng hoặc luôn sai => là mệnh đề

nếu câu đúng hoặc sai phụ thuộc vào 1 giá trị cụ thể => Mệnh đề chứa biến

Lời giải chi tiết:

\(2 - \sqrt5 < 0\) là mệnh đề.

Mệnh đề này đúng vì: \(2 = \sqrt 4 \)

Mà \(4 < 5 \Rightarrow \sqrt 4  < \sqrt 5  \) \(\Rightarrow 2 < \sqrt 5  \Rightarrow 2 - \sqrt 5  < 0\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.4 trên 109 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí