Trả lời lâu hỏi 6 trang 7 SGK Đại số 10


Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề: P: “Tam giác ABC có hai góc bằng (60^0) ” Q: “ABC là một tam giác đều”

Đề bài

Cho tam giác ABC. Từ các mệnh đề:

P: “Tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) ”

Q: “ABC là một tam giác đều”

Hãy phát biểu định lí P ⇒ Q. Nêu giả thiết, kết luận và phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần, điều kiện đủ.

Video hướng dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Phát biểu P ⇒ Q:

+ Nếu P thì Q

+ điều kiện cần: Q là điều kiện để (có) P

+ điều kiện đủ: P là điều kiện đủ để (có) Q

Lời giải chi tiết

P ⇒ Q: “ Nếu tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) thì ABC là một tam giác đều”

Giả thiết: “Tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) ”

Kết luận: “ABC là một tam giác đều”

Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện cần: “ABC là một tam giác đều là điều kiện cần để tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\)”

Phát biểu lại định lí này dưới dạng điều kiện đủ : “Tam giác ABC có hai góc bằng \(60^0\) là điều kiện đủ để ABC là tam giác đều”

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.8 trên 20 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí