Bài 4 trang 9 SGK Đại số 10


Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

Video hướng dẫn giải

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LG a

Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm "điều kiện cần và đủ"

Một số có tổng các chữ số chia hết cho \(9\) thì chia hết cho \(9\) và ngược lại.

Phương pháp giải:

Nếu cả hai mệnh đề \(P \Rightarrow Q\) và \(Q \Rightarrow Q\) đều đúng ta nói hai mệnh đề P và Q tương đương.

P là điều kiện cần và đủ để có Q,

hoặc Điều kiện cần và đủ để có P là Q.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho \(9\) là tổng các chữ số của nó chia hết cho \(9\).

LG b

Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện cần và đủ để hình bình hành là hình thoi là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.

Hoặc "Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là điều kiện cần và đủ để nó là một hình thoi."

LG c

Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.

Lời giải chi tiết:

Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức \(\Delta\) của nó dương.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.1 trên 127 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 10 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí