Câu C1 trang 65 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Xét mạch điện kín

Đề bài

Xét mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động \(\xi = 2\) V, điện trở trong r =0,1 Ω mắc với điện trở ngoài R = 100 Ω. Tìm hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết: \(\xi = 2\) (V); r = 0,1 (Ω) ; R = 100(Ω)

\(I = {\xi \over {R + r}} = {2 \over {100,1}} = 0,02\left( A \right)\)

Hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện là: 

\({U_{AB}} = \xi - rI\)

\( \Rightarrow {U_{AB}} = 2 - 0,1.0,02 = 1,998\left( V \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí