Bài 1 trang 66 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Chọn phương án đúng.

Đề bài

Chọn phương án đúng.

Người ta mắc hai cực của một nguồn điện với một biến trở. Thay đổi điện trở của biến trở, đo hiệu điện thế U giữa hai cực của nguồn điện và cường độ dòng điện I chạy qua mạch, người ta vẽ được đồ thị như hình 13.3 SGK. Từ đó tìm được giá trị của suất điện động \(\xi\) và điện trở trong r của nguồn là :

A. \(\xi\)  = 4,5V; r = 4,5Ω

B. \(\xi\) = 4,5V; r = 0,25Ω

C. \(\xi\) = 4,5V; r= 1Ω

D. \(\xi\) = 9V; r = 4,5Ω

Lời giải chi tiết

là đáp án đúng.

Dựa vào đồ thị ta có:

\({I_1} = 0,{U_1} = 4,5\left( V \right) = \xi \)

\({I_2} = 2\left( A \right);{U_2} = 4\left( V \right)\)

\( \Rightarrow \,r = {{\xi - {U_2}} \over {{I_2}}} = {{4,5 - 4} \over 2} = 0,25\left( \Omega \right)\)

Vậy :  \(\xi = 4,5\left( V \right)\); \(r = 0,25\left( \Omega \right)\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí