Bài 3 trang 67 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Một nguồn điện có điện trở

Đề bài

Một nguồn điện có điện trở trong 0,1Ω được mắc với điện trở 4,8Ω thành mạch kín. Khi đó hiệu điện thể giữa hai cực của nguồn điện là 12V. Tính suất điện động của nguồn và cường độ dòng điện trong mạch.

Lời giải chi tiết

Theo giả thiết: \(r{\rm{ }} = {\rm{ }}0,1{\rm{ }}\left( \Omega \right);\) \(R{\rm{ }} = {\rm{ }}4,8{\rm{ }}\left( \Omega \right);\) \(U=12\) (V)

Cường độ dòng điện trong mạch kín :

\(U = RI \Rightarrow I = {U \over R} = {{12} \over {4,8}} = 2,5\left( A \right)\)

Suất điện động của nguồn điện

\(\xi = U + rI = 12 + 0,1.2,5 = 12,25\left( V \right)\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 2 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí