Câu C1 trang 200 SGK Vật Lí 11 Nâng cao


Hãy rút ra công thức (42.2)

Đề bài

Hãy rút ra công thức (42.2)

Lời giải chi tiết

Từ trường của ống dây:\(B = 4\pi {.10^{ - 7}}ni\)

Hệ số tự cám của ống dây: \(L = 4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V\)

Năng lượng của ống dây có dòng điện:

\(W = {1 \over 2}L{i^2} = {1 \over 2}4\pi {.10^{ - 7}}{n^2}V{i^2} \)

      \(= {1 \over {8\pi }}{10^7}\left( {16{\pi ^2}{{.10}^{ - 14}}{n^2}{i^2}} \right)V\)

\( \Rightarrow W = {1 \over {8\pi }}{10^7}{B^2}V\)

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 11 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí