Câu 4 trang 14 SGK Vật Lý 12 Nâng cao


Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ?

Đề bài

Phát biểu nào sau đây không đúng đối với chuyển động quay đều của vật rắn quanh một trục ?

A. Tốc độ góc là hàm bậc nhất đối với thời gian.

B. Gia tốc góc của vật bằng 0.

C. Trong những khoảng thời gian bằng nhau, vật quay được những góc bằng nhau.

D. Phương trình chuyển động là một hàm bậc nhất đối với thời gian.

Lời giải chi tiết

Chọn đáp án A vì trong chuyển động quay đều tốc độ góc là hằng số.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.4 trên 5 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 12 - Xem ngay

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD