Câu 3 trang 58 SGK Công Nghệ 8

Bình chọn:
3 trên 6 phiếu

Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đăc điểm của từng loại mối ghép ?

Chi tiết máy được lắp ghép với nhau như thế nào ? Nêu đăc điểm của từng loại mối ghép ? 

Hướng dẫn trả lời 

Các chi tiết máy được ghép với nhau bằng mối ghép cố định và mối ghép động.

Mối ghép động: các chi tiết có chuyển động tương đối với nhau.

Mối ghép cố định: các chi tiết không có chuyển động tương đối với nhau.

Gồm hai loại: mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.

Mối ghép bằng đinh tán thường được dùng khi

+Vật liệu tấm ghép không hàn được hoặc khó hàn.

+ Mối ghép phải chịu được nhiệt độ cao.

+ Chịu lực lớn và chấn động mạnh.

+ Ứng dụng: soong, nồi, giàn cần trục,…

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Các bài liên quan