Bài 3 trang 50 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Giải bài tập bài 3 trang 50 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Đề bài

Mạch điện có sơ đồ như hình H7.3, hiệu điện thế giữa hai đầu A, B của mạch điện có giá trị không đổi U = 220V. Dây nối từ A đến M và từ B đến N là dây đồng có điện trở suất \(\rho  = 1,{7.10^{ - 8}}\,\Omega .m\), tiết diện 0,34 mm2, chiều dài tổng cộng \(l = 400m\) được biểu diễn bằng điện trở Rd trên sơ đồ.

Bóng đèn có điện trở \({R_1} = 780\,\Omega \), bàn ủi có điện trở \({R_2} = 120\,\Omega \). Bỏ qua điện trở của dây nối từ M, N đến bóng đèn, bàn ủi. Ban đầu công tắc K đang mở.

a) Tính hiệu điện thế hai đầu bóng đèn.

b) Đóng công tắc K. Tính lại hiệu điện thế ở hai đầu bóng đèn.

Lời giải chi tiết

Điện trở từ dây nối đến bóng đèn \({R_d} = \rho .{l \over S} = 20\,\,\left( \Omega  \right)\)

a) Khi K mở: Rd nt R1.

Điện trở tương đương của đoạn mạch: R = Rd + R1 = 800 \(\left( \Omega  \right)\).

Cường độ dòng điện trong mạch: I = U/R = 220/800 = 0,275 A.

Hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn: U1 = I.R1 = 214,5V.

b) Khi K đóng: (R1 // R2) nt Rd.

Điện trở tương đương của đoạn mạch: \({R_{td}}' = {R_d} + {{{R_1}.{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = 124\,\,\left( \Omega  \right)\)

Cường độ dòng điện qua mạch chính: \(I' = {{U'} \over {{R_{td}}'}} = {{220} \over {124}} \approx 1,774\,A = {I_{12}}\)

\(\eqalign{  & {R_{12}} = {{{R_1}.{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = 104\,\left( \Omega  \right)  \cr  &  \Rightarrow {U_{12}} = {I_{12}}.{R_{12}} = 184,5V = {U_1}. \cr} \) 

Vậy hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là 184,5V.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 10 phiếu

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com


Gửi bài