Bài 8 trang 51 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1


Đề bài

Hai dây điện trở R1, R2 khi mắc nối tiếp nhau vào hiệu điện thế U = 12V thì cường độ dòng điện qua chúng là I = 0,12A, khi mắc song song nhau vào hiệu điện thế U = 12V thì cường độ dòng điện qua mạch chính là I’ = 0,5A.

a) Tìm R1, R2, biết R1 > R2.

b) Hai dây điện trở R1, R2 có cùng điện trở suất \(\rho \), cùng chiều dài l. Tìm tỉ số đường kính tiết diện \({{{d_1}} \over {{d_2}}}\) của chúng.

Lời giải chi tiết

a) Khi R1 nt R2 thì

\({R_{12}} = {R_1} + {R_2} = {U \over I} = {{12} \over {0,12}} = 100\,\Omega \,\,\left( 1 \right)\)

Khi R1 // R2 thì: \({R_{12}} = {{{R_1}.{R_2}} \over {{R_1} + {R_2}}} = {{12} \over {0,5}} = 24\,\Omega \)

Kết hợp (1) suy ra \({R_1}.{R_2} = 2400\,\,\left( 2 \right)\)

Từ (1) và (2) ta có: \({R_1} = 60\,\Omega ,\,\,{R_2} = 40\,\Omega \)

b) Ta có: \({{{d_1}} \over {{d_2}}} = \sqrt {{{{R_2}} \over {{R_1}}}}  = \sqrt {{4 \over 6}}  = \sqrt {{2 \over 3}} \)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.3 trên 4 phiếu

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.