Câu 3 trang 161 SGK Công Nghê 8


Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng,N2= 90 vòng .Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2.Muốn điện áp U2 =36V thì số vòng dây của dây cuốn thứ cấp phải là bao nhiêu ?

Đề bài

Một máy biến áp một pha có N1= 1650 vòng,N2= 90 vòng .Dây cuốn sơ cấp đấu với nguồn điện áp 220V. Xác định điện áp đầu ra của dây cuốn thứ cấp U2.Muốn điện áp U2 =36V thì số vòng dây của dây  cuốn thứ cấp phải là bao nhiêu ? 

Lời giải chi tiết

Từ công thức: \( \dfrac{\mathrm{ U_1 } }{\mathrm{U_2}} =\dfrac{\mathrm{ N_1 } }{\mathrm{N_2}}=k\)

Điện áp đầu ra của cuộn thứ cấp U2: \(U_2 =U_1.\dfrac{\mathrm{ N_1 } }{\mathrm{N_2}}=220 . \dfrac{\mathrm{ 90 } }{\mathrm{1650}}=12V\)

Muốn điện áp U2 = 36V thì số vòng dây của cuộn thứ cấp N2:  \(N_2 =N_1.\dfrac{\mathrm{ U_2 } }{\mathrm{U_1}}=1650 . \dfrac{\mathrm{ 36 } }{\mathrm{220}}=270 vòng\)

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4.2 trên 78 phiếu

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí