Bài 17 trang 108 SGK Đại số 10

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Giải bài 17 trang 108 SGK Đại số 10. Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

Đề bài

Chỉ ra hệ bất phương trình nào vô nghiệm trong các hệ bất phương trình sau:

(A) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 2x \le 0 \hfill \cr 2x + 1 < 3x + 2 \hfill \cr} \right.\)

(B) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 4 > 0 \hfill \cr {1 \over {x + 2}} < {1 \over {x + 1}} \hfill \cr} \right.\)

(C) \(\left\{ \matrix{{x^2} - 5x + 2 < 0 \hfill \cr {x^2} + 8x + 1 \le 0 \hfill \cr} \right.\)

(D) \(\left\{ \matrix{|x - 1| \le 2 \hfill \cr |2x + 1| \le 3 \hfill \cr} \right.\)

Lời giải chi tiết

Giải hệ phương trình của từng đáp án ta được:

+) Đáp án A: 

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 2x \le 0\\
2x + 1 < 3x + 2
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x\left( {x - 2} \right) \le 0\\
3x - 2x > 1 - 2
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
0 \le x \le 2\\
x > - 1
\end{array} \right. \Leftrightarrow 0 \le x \le 2.
\end{array}\)

+) Đáp án B: 

\(\begin{array}{l}
\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 4 > 0\\
\frac{1}{{x + 2}} < \frac{1}{{x + 1}}
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x + 2 \ne 0\\
x + 1 \ne 0\\
\left( {x - 2} \right)\left( {x + 2} \right) > 0\\
\frac{1}{{x + 1}} - \frac{1}{{x + 2}} > 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne - 2\\
x \ne - 1\\
\left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x < - 2
\end{array} \right.\\
\frac{{x + 2 - x - 1}}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)}} > 0
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne - 2\\
x \ne - 1\\
\left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x < - 2
\end{array} \right.\\
\frac{1}{{\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right)}} > 0
\end{array} \right.\\
\Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne - 2\\
x \ne - 1\\
\left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x < - 2
\end{array} \right.\\
\left( {x + 1} \right)\left( {x + 2} \right) > 0\;\;\left( {do\;\;1 > 0} \right)
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
x \ne - 2\\
x \ne - 1\\
\left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x < - 2
\end{array} \right.\\
\left[ \begin{array}{l}
x > - 1\\
x < - 2
\end{array} \right.
\end{array} \right. \\\Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
x > 2\\
x > - 2
\end{array} \right..
\end{array}\)

+) Đáp án C: 

\(\left\{ \begin{array}{l}
{x^2} - 5x + 2 < 0\\
{x^2} + 8x + 1 \le 0
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}
\frac{{5 - \sqrt {17} }}{2} < x < \frac{{5 + \sqrt {17} }}{2}\\
- 4 - \sqrt {17} < x < - 4 + \sqrt {17}
\end{array} \right.\\ \Leftrightarrow x \in \emptyset .\)

Chọn C.

loigiaihay.com

                

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 10 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 10 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu