Câu 1 trang 8 SGK Công Nghệ 9 - Lắp đặt mạng điện trong nhà


Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng ?

Đề bài

Em hãy cho biết nội dung lao động của nghề điện dân dụng? 

Lời giải chi tiết

Nội dung lao động của nghề điện dân dụng.

- Lắp dặt mạng điện sản xuất và sinh hoạt.

- Lắp đặt thiết bị phục vụ sản xuất và sinh hoạt.

- Bảo dưỡng vận hành, sửa chữa, khắc phục sự cố xảy ra trong mạng điện, các thiết bị điện.

Loigiaihay.com


Bình chọn:
4 trên 10 phiếu

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí