Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11


Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Đề bài

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Lời giải chi tiết

- Tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật là văn bản quy định các qui tắc thống nhất để lập bản vẽ kĩ thuật.

 Loigiaihay.com


Bình chọn:
3.5 trên 17 phiếu

>> Xem thêm

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí