Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
Câu 1 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Xem chi tiết
Câu 2 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.

Xem chi tiết
Câu 3 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong cơ khí.

Xem chi tiết
Câu 4 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 4 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong cơ khí.

Xem chi tiết
Câu 5 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 5 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày bản chất, ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.

Xem chi tiết
Câu 6 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 6 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu các bước cần tiến hành khi đúc trong khuôn cát.

Xem chi tiết
Câu 7 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 7 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực.

Xem chi tiết
Câu 8 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn.

Xem chi tiết
Câu 9 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 9 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.

Xem chi tiết
Câu 10 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 10 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày quá trình hình thành phôi.

Xem chi tiết
Câu 11 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 11 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt.

Xem chi tiết
Câu 12 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 12 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Xem chi tiết
Câu 13 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 13 trang 163 SGK Công nghệ 11

Tiện gia công được những bề mặt nào?

Xem chi tiết
Câu 14 trang 162 SGK Công nghệ 11 Câu 14 trang 162 SGK Công nghệ 11

Máy tự động là gì? Có mấy loại máy tự động?

Xem chi tiết
Câu 15 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 15 trang 163 SGK Công nghệ 11

Rôbốt là gì? Hãy nêu ví dụ về sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí.

Xem chi tiết
Câu 16 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 16 trang 163 SGK Công nghệ 11

Dây chuyền tự động là gì?

Xem chi tiết
Câu 17 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 17 trang 163 SGK Công nghệ 11

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người?

Xem chi tiết
Câu 18 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 18 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Xem chi tiết
Câu 19 trang 163 SGK Công nghệ 11 Câu 19 trang 163 SGK Công nghệ 11

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những biện pháp gì?

Xem chi tiết


Gửi bài