Bài 39: Ôn tập phần Chế tạo cơ khí

Bình chọn:
4.7 trên 116 phiếu
Câu 1 trang 163 SGK Công nghệ 11

Vì sao phải tìm hiểu một số tính chất đặc trưng của vật liệu?

Xem lời giải

Câu 2 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu các tính chất cơ học đặc trưng của vật liệu dùng trong cơ khí.

Xem lời giải

Câu 3 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu tính chất và công dụng của vật liệu hữu cơ pôlime dùng trong cơ khí.

Xem lời giải

Câu 4 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu tính chất và công dụng của vật liệu compôzit dùng trong cơ khí.

Xem lời giải

Câu 5 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày bản chất, ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp đúc.

Xem lời giải

Câu 6 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu các bước cần tiến hành khi đúc trong khuôn cát.

Xem lời giải

Câu 7 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp gia công áp lực.

Xem lời giải

Câu 8 trang 163 SGK Công nghệ 11

Nêu bản chất và ưu, nhược điểm của công nghệ chế tạo phôi bằng phương pháp hàn.

Xem lời giải

Câu 9 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt.

Xem lời giải

Câu 10 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày quá trình hình thành phôi.

Xem lời giải

Câu 11 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy trình bày các mặt và các góc của dao tiện cắt đứt.

Xem lời giải

Câu 12 trang 163 SGK Công nghệ 11

Trình bày các chuyển động khi tiện.

Xem lời giải

Câu 13 trang 163 SGK Công nghệ 11

Tiện gia công được những bề mặt nào?

Xem lời giải

Câu 14 trang 162 SGK Công nghệ 11

Máy tự động là gì? Có mấy loại máy tự động?

Xem lời giải

Câu 15 trang 163 SGK Công nghệ 11

Rôbốt là gì? Hãy nêu ví dụ về sử dụng rôbốt trong sản xuất cơ khí.

Xem lời giải

Câu 16 trang 163 SGK Công nghệ 11

Dây chuyền tự động là gì?

Xem lời giải

Câu 17 trang 163 SGK Công nghệ 11

Máy tự động và dây chuyền tự động đem lại lợi ích gì cho con người?

Xem lời giải

Câu 18 trang 163 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu ví dụ về ô nhiễm môi trường do sản xuất cơ khí gây ra.

Xem lời giải

Câu 19 trang 163 SGK Công nghệ 11

Muốn đảm bảo sự phát triển bền vững trong sản xuất cơ khí cần thực hiện những biện pháp gì?

Xem lời giải