CHƯƠNG VI. CẤU TẠO CỦA ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bình chọn:
4.9 trên 112 phiếu
Câu 1 trang 106 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ của thân máy và nắp máy.

Xem lời giải

Câu 2 trang 106 SGK Công nghệ 11

Em có nhận xét gì về đặc điểm cấu tạo thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 106 SGK Công nghệ 11

Tại sao không dùng áo nước hoặc cánh tản nhiệt để làm mát ở cacte?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 23 trang 109 SGK Công nghệ 11

Trên má khuỷu làm thêm đối trọng để làm gì?

Xem lời giải

Câu 1 trang 109 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Xem lời giải

Câu 2 trang 109 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo của pit-tông, thanh truyền và trục khuỷu.

Xem lời giải

Câu 3 trang 109 SGK Công nghệ 11

Tại sao không làm pit-tông vừa khít với xilanh để không phải sử dụng xecmăng ?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 112 SGK Công nghệ 11

Tại sao trong động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam chỉ bằng 1/2 số vòng quay của trục khuỷu.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 24 trang 113 SGK Công nghệ 11

Tại sao trong động cơ 4 kì số vòng quay của trục cam chỉ bằng 1/2 số vòng quay của trục khuỷu.

Xem lời giải

Câu 1 trang 113 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ của cơ cấu phân phối khí.

Xem lời giải

Câu 2 trang 113 SGK Công nghệ 11

So sánh cấu tạo của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Xem lời giải

Câu 3 trang 113 SGK Công nghệ 11

Trình bày nguyên lí làm việc của cơ cấu phân phối khí xupap đặt và cơ cấu phân phối khí xupap treo.

Xem lời giải

Câu 1 trang 115 SGK Công nghệ 11

Hãy nêu nhiệm vụ của hệ thống bôi trơn và kể tên các loại hệ thống bôi trơn.

Xem lời giải

Câu 2 trang 115 SGK Công nghệ 11

Trình bày đường đi của dầu trong hệ thống bôi trơn cưỡng bức ở trường hợp làm việc bình thường.

Xem lời giải

Câu 3 trang 115 SGK Công nghệ 11

Nêu một số nguyên nhân khiến dầu bôi trơn bị nóng lên khi động cơ làm việc.

Xem lời giải

Câu 1 trang 118 SGK Công nghệ 11

Trình bày nhiệm vụ và phân loại hệ thống làm mát.

Xem lời giải

Câu 2 trang 118 SGK Công nghệ 11

Trình bày cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống làm mát bằng nước loại tuần hoàn cưỡng bức.

Xem lời giải

Câu 3 trang 116 SGK Công nghệ 11

Có nên tháo yếm xe máy khi sử dụng? Tại sao?

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 27 trang 120 SGK Công nghệ 11

Hệ thống nhiên liệu động cơ xe máy có bơm xăng không? Tại sao cấu tạo như vậy mà hệ thống vẫn làm việc được?

Xem lời giải

Câu 1 trang 121 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên lí làm việc của hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hoà khí.

Xem lời giải

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất