Bài 5: Hình chiếu trục đo

Bình chọn:
4.5 trên 71 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 27 SGK Công nghệ 11 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 27 SGK Công nghệ 11

Nếu phương chiếu l song song với mặt phẳng chiếu (P') hoặc song song với một trong ba trục tọa độ thì thế nào ?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 28 SGK Công nghệ 11 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 28 SGK Công nghệ 11

Góc trục đo và hệ số biến dạng thay đổi liên quan đến các yếu tố nào?

Xem chi tiết
Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 30 SGK Công nghệ 11 Trả lời câu hỏi Bài 5 trang 30 SGK Công nghệ 11

Tại sao trong hình chiếu trục đo xiên góc cân, các mặt của vật thể song song với mặt phẳng tọa độ XOZ không bị biến dạng.

Xem chi tiết
Câu 1 trang 31 SGK Công nghệ 11 Câu 1 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trình bày cách xây dựng hình chiếu trục đo.

Xem chi tiết
Câu 2 trang 31 SGK Công nghệ 11 Câu 2 trang 31 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hệ số biến dạng?

Xem chi tiết
Câu 3 trang 31 SGK Công nghệ 11 Câu 3 trang 31 SGK Công nghệ 11

Trong hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân, các thông số cơ bản bằng bao nhiêu ?hình chi

Xem chi tiết
Câu 4 trang 31 SGK Công nghệ 11 Câu 4 trang 31 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu trục đo xiên góc cân có đặc điểm gì?

Xem chi tiết
Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11 Bài tập 1 trang 31 SGK Công nghệ 11

Vẽ hình chiếu trục đo vuông góc đều của một hình nón cụt có đường kính đáy lớn bằng 40mm, đường kính đáy nhỏ bằng 30mm và chiều cao của hình nón cụt bằng 50mm.

Xem chi tiết
Bài tập 2 trang 31 SGK Công nghệ 11 Bài tập 2 trang 31 SGK Công nghệ 11

Vẽ hình chiếu trục đo xiên góc cân của một hình chóp đều có đáy là một hình vuông, cạnh bằng 40mm và chiều cao của hình chóp bằng 50mm.

Xem chi tiết


Gửi bài