Bài 14: Ôn tập phần Vẽ kĩ thuật

Bình chọn:
4.7 trên 115 phiếu
Câu 1 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trình bày ý nghĩa của các tiêu chuẩn bản vẽ kĩ thuật.

Xem lời giải

Câu 2 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là phương pháp hình chiếu vuông góc ?

Xem lời giải

Câu 3 trang 72 SGK Công nghệ 11

So sánh sự khác nhau giữa phương pháp chiếu góc thứ nhất và góc thứ ba.

Xem lời giải

Quảng cáo
decumar
Câu 4 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hình cắt và mặt cắt ? Hình cắt và mặt cắt dùng để làm gì?

Xem lời giải

Câu 5 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hình chiếu trục đo? Hình chiếu trục đo dùng để làm gì?

Xem lời giải

Câu 6 trang 72 SGK Công nghệ 11

Hình chiếu trục đo vuông góc đều và hình chiếu trục đo xiên góc cân các thông số như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 7 trang 72 SGK Công nghệ 11

Thế nào là hình chiếu phối cảnh? Hình chiếu phối cảnh dùng để làm gì?

Xem lời giải

Câu 8 trang 72 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ kĩ thuật có vai trò như thế nào trong thiết kế?

Xem lời giải

Câu 9 trang 72 SGK Công nghệ 11

Bản vẽ chi tiết và bản vẽ lắp dùng để làm gì?

Xem lời giải

Câu 10 trang 72 SGK Công nghệ 11

Cách lập bản vẽ chi tiết như thế nào?

Xem lời giải

Câu 11 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trình bày các đặc điểm của các loại hình biểu diễn ngôi nhà.

Xem lời giải

Câu 12 trang 72 SGK Công nghệ 11

Trình bày khái quát hệ thống vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Xem lời giải