CHƯƠNG VII. ỨNG DỤNG ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

Bình chọn:
4.6 trên 74 phiếu
Trả lời câu hỏi Bài 32 trang 135 SGK Công nghệ 11

Hãy kể tên một số phương tiện, thiết bị khác có sử dụng động cơ đốt trong mà em biết.

Xem lời giải

Câu 1 trang 136 SGK Công nghệ 11

Nêu ứng dụng của động cơ đốt trong trong sản xuất và đời sống.

Xem lời giải

Câu 2 trang 136 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ và nguyên tắc chung về ứng dụng động cơ đốt trong.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 139 SGK Công nghệ 11

Hãy quan sát hình 33.1 và nêu nhận xét về vị trí lắp đặt các cụm chi tiết của hệ thống truyền lực trên ô tô.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 142 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm truyền momen quay từ hộp số đến cầu sau của ô tô.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 33 trang 143 SGK Công nghệ 11

Hãy quan sát hình 33.6 và trả lời câu hỏi: Tại sao trong truyền lực chính lại sử dụng bánh răng côn 1,2? Có phương án nào thay thế không?

Xem lời giải

Câu 1 trang 143 SGK Công nghệ 11

Nêu những đặc điểm của động cơ đốt trong dùng trên ô tô.

Xem lời giải

Câu 2 trang 143 SGK Công nghệ 11

Nêu nhiệm vụ và phân loại hệ thống truyền lực trên ô tô.

Xem lời giải

Câu 3 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trình bày sơ đồ cấu tạo và nguyên lí làm việc của hệ thống truyền lực.

Xem lời giải

Câu 4 trang 143 SGK Công nghệ 11

Trình bày các bộ phận chính của hệ thống truyền lực.

Xem lời giải

Câu 1 trang 146 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm và cách bố trí động cơ trên xe máy.

Xem lời giải

Câu 2 trang 146 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên xe máy.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 35 trang 148 SGK Công nghệ 11

Hãy quan sát hình 35.3, cho biết cách bố trí động cơ 1 so với vỏ của tàu như thế nào ?

Xem lời giải

Câu 1 trang 149 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm của động cơ đốt trong trên tàu thuỷ.

Xem lời giải

Câu 2 trang 149 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên tàu thuỷ.

Xem lời giải

Câu 1 trang 152 SGK Công nghệ 11

Nêu đặc điểm của động cơ dùng cho máy nông nghiệp.

Xem lời giải

Câu 2 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo bánh hơi.

Xem lời giải

Câu 3 trang 152 SGK Công nghệ 11

Trình bày đặc điểm của hệ thống truyền lực trên máy kéo xích.

Xem lời giải

Trả lời câu hỏi Bài 37 trang 154 SGK Công nghệ 11

Động cơ đốt trong kéo máy phát điện phải đáp ứng yêu cầu gì để tần số dòng điện phát ra luôn ổn định?

Xem lời giải

Thực hành: Vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong trang 155 SGK Công nghệ 11

hực hành vận hành và bảo dưỡng động cơ đốt trong

Xem chi tiết

Xem thêm

Bài viết được xem nhiều nhất