Thực hành: Bản vẽ xây dựng trang 62 SGK Công nghệ 11

Bình chọn:
3.2 trên 9 phiếu

Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

Chuẩn bị của học sinh:

-  cứu bài 12 SGK Công Nghệ 11.

Sưu tầm các tài liệu liên quan đến các bản vẽ xây dựng.

Bài thực hành gồm hai nội dung được tiến hành trong một tiết:

  - Đọc bản vẽ mặt bằng tổng thể.

  - Đọc bản vẽ mặt bằng của ngôi nhà.

Các bài liên quan: - Bài 12: Thực hành: Bản vẽ xây dựng

>>Học trực tuyến các môn lớp 11, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu